Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hải Yến

Email: yen469@gmail.com
Hiệu trưởng
Thạc sĩ
Nguyễn Hải Yến
2 Trần Thị Mỹ An

Email: tranmyan1974@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ
Trần Thị Mỹ An
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Tự nhiên 1
1 Hồ Ngọc Hiền

Email: hohientq@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Hồ Ngọc Hiền
2 Lương Thị Thu Huyền

Email: huyencoi1969@gmail.com
Giáo viên Lương Thị Thu Huyền
3 Nguyễn Thị Mai Phương

Email: maiphuongthanhoai@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Thị Mai Phương
4 Vũ Thị Oanh

Email: vuoanh313@gmail.com
Giáo viên Vũ Thị Oanh
5 Chu Văn Quyền
Điện thoại:0931785533
Email: quyenk48a2@gmail.com
Giáo viên Chu Văn Quyền
6 Nguyễn Thu Hiền
Giáo viên Nguyễn Thu Hiền
7 Đường Thu Trang
Giáo viên Đường Thu Trang
8 Bùi Thị Duyên
Giáo viên Bùi Thị Duyên
9 Trương Thị Thương Thương
Giáo viên Trương Thị Thương Thương
10 Nguyễn Thị Khánh Linh
Giáo viên Nguyễn Thị Khánh Linh
Tổ Tự nhiên 2
11 Nguyễn Thị Thu Trang
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Thu Trang
12 Nguyễn Thị Huyền
Giáo viên Nguyễn Thị Huyền
13 Nguyễn Tuấn Hùng
Giáo viên Nguyễn Tuấn Hùng
14 Phạm Thị Hồng Nhung
Giáo viên Phạm Thị Hồng Nhung
15 Phạm Thị Ánh
Giáo viên Phạm Thị Ánh
16 Võ Thị Hồng Hạnh
Giáo viên Võ Thị Hồng Hạnh
17 Đinh Thị Hồng
Giáo viên Đinh Thị Hồng
Tổ Xã hội
18 Nguyễn Thị Minh Tân
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Minh Tân
19 Đỗ Thu Hương
Giáo viên Đỗ Thu Hương
20 Nguyễn Mai Trinh
Giáo viên Nguyễn Mai Trinh
21 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Diệp
22 Nguyễn Thúy Hằng
Giáo viên Nguyễn Thúy Hằng
23 Nhữ Thị Bích Hiên
Tổng Phụ Trách Nhữ Thị Bích Hiên
24 Phạm Thị Thuận
Giáo viên Phạm Thị Thuận
25 Nguyễn Tố Loan
Giáo viên Nguyễn Tố Loan
26 Đào Thị Phượng
Giáo viên Đào Thị Phượng
27 Bùi Thị Thanh Thủy
Giáo viên Bùi Thị Thanh Thủy
Tổ Anh - Thể - Mỹ
28 Nguyễn Thị Thanh Hương
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Thanh Hương
29 Lê Thị Thu Ngà
Giáo viên Lê Thị Thu Ngà
30 Vũ Thị Thu Thủy
Giáo viên Vũ Thị Thu Thủy
31 Nguyễn Hải Phong
Giáo viên Nguyễn Hải Phong
32 Nguyễn Thị Hoa
Giáo viên Nguyễn Thị Hoa
33 Nguyễn Việt Anh
Giáo viên Nguyễn Việt Anh
34 Trần Quý Anh
Giáo viên Trần Quý Anh
35 Nguyễn Thị Hậu
Giáo viên Nguyễn Thị Hậu
36 Lê Kim Thúy
Giáo viên Lê Kim Thúy
37 Nguyễn Thị Thu
Giáo viên Nguyễn Thị Thu
38 Nguyễn Thị Hạnh Hoa
Giáo viên Nguyễn Thị Hạnh Hoa
39 Trương Huyền Trang
Giáo viên Trương Huyền Trang
Tổ Văn phòng
40 Nguyễn Thị Bích Thủy
Kế toán Nguyễn Thị Bích Thủy
41 Nguyễn Thị Lan Phương
Y tế Nguyễn Thị Lan Phương
42 Bùi Xuân Hùng
Bảo vệ Bùi Xuân Hùng
43 Trần Ý Dũng
Bảo vệ Trần Ý Dũng
44 Đào Văn Hưng
Bảo vệ Đào Văn Hưng
45 Cao Hữu Sơn
Bảo vệ Cao Hữu Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây